Nhảy đến nội dung
x
Mặt nạ che nửa mặt có bộ lọc bảo vệ hệ thống hô hấp khỏi các chất độc hại dạng hơi và khí và sol khí (bụi, khói, sương mù) có trong không khí của khu vực làm việc.
Half masks complying with EN 140, available in EPDM and Silicone rubber. They can be fitted with Sèkur  filters series 200, series 230 and DIRIN 230 - DIRIN 300 with thread complying with EN 148/1.
Half masks complying with EN 140, available in EPDM and Silicone rubber. They can be fitted with Sèkur  filters series 200, series 230 and DIRIN 230 - DIRIN 300 with thread complying with EN 148/1.
Mặt nạ phòng độc nửa mặt theo tiêu chuẩn EN 140, tùy chọn chất liệu cao su EPDM và Silicone. Phù hợp sử dụng với phin lọc thế hệ 200, 230 và DIRIN 230 - DIRIN 300 trang bị khớp kết nối ren theo tiêu chuẩn EN 148/1
Mặt nạ phòng độc nửa mặt theo tiêu chuẩn EN 140, tùy chọn chất liệu cao su EPDM và Silicone. Phù hợp sử dụng với phin lọc thế hệ 200, 230 và DIRIN 230 - DIRIN 300 trang bị khớp kết nối ren theo tiêu chuẩn EN 148/1
Subscribe to Mặt Nạ Nửa Mặt