Nhảy đến nội dung
x
An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Là Gì (OHS)?

An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Là Gì (OHS)? vi

02/03/2023


An toàn và vệ sinh lao động (OSH), thường được gọi là an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS), sức khỏe nghề nghiệp, hoặc an toàn lao động, là một lĩnh vực đa ngành liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi của con người lao động tại nơi làm việc. Các thuật ngữ này cũng đề cập đến các mục tiêu của lĩnh vực này, vì vậy việc sử dụng chúng theo nghĩa của bài viết này ban đầu là viết tắt của chương trình/phòng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, v.v.


Mục tiêu của chương trình an toàn vệ sinh lao động là thúc đẩy một môi trường lao động an toàn và lành mạnh. ATVSLĐ cũng bảo vệ tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường nghề nghiệp.


Theo ước tính chính thức của Liên Hợp Quốc, Ước tính chung của WHO/ILO về gánh nặng bệnh tật và thương tật liên quan đến công việc, gần 2 triệu người chết mỗi năm do tiếp xúc với các yếu tố rủi ro nghề nghiệp. Trên toàn cầu, hơn 2,78 triệu người chết hàng năm do tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến nơi làm việc, tương ứng với một người chết cứ sau 15 giây. Có thêm 374 triệu thương tích không gây tử vong liên quan đến công việc hàng năm. Người ta ước tính rằng gánh nặng kinh tế của thương tật và tử vong liên quan đến nghề nghiệp là gần 4% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu mỗi năm. Chi phí giành cho con người của hiện trạng này là rất lớn.


Ở các khu vực pháp lý tuân thủ luật ATVSLĐ, người sử dụng lao động có nghĩa vụ tuân thủ luật (còn gọi là nghĩa vụ thực hiện) để quan tâm hợp lý cho sự an toàn của nhân viên của họ. Ngoài ra, luật bất thành văn có thể áp đặt cho các nhiệm vụ chung khác, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể và tạo ra các cơ quan chính phủ có quyền điều chỉnh các vấn đề an toàn lao động: chi tiết về luật này khác nhau giữa các khu vực.


TRƯỚC

Cách Lựa Chọn Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)

SAU

Tổng Hợp Các Loại Dây Chống Rơi

BÀI VIẾT MỚI

THẺ