Nhảy đến nội dung
x
Cách Lựa Chọn Mặt Nạ Phòng Độc Phù Hợp

Cách Lựa Chọn Mặt Nạ Phòng Độc Phù Hợp vi

06/12/2022


Mặt nạ phòng độc là một trong những thiết bị quan trọng nhất của thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và việc lựa chọn đúng loại phù hợp là một việc không dễ dàng. Mặt nạ phòng độc được lựa chọn, trang bị, sử dụng và bảo trì đúng cách bảo vệ người lao động khỏi các mối nguy hiểm trong không khí, nhưng chúng không loại bỏ được hầu hết các mối nguy hiểm. Nếu mặt nạ phòng độc không phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể, người đeo có nguy cơ tiếp xúc với các mối nguy hiểm. Chọn mặt nạ phòng độc phù hợp là chìa khóa.


Nguy cơ hô hấp
Trong môi trường bình thường, không khí chúng ta hít thở chủ yếu là nitơ và oxy. Tuy nhiên, nó có chứa một lượng nhỏ các chất nguy hiểm có hại cho đường hô hấp. May mắn thay, phổi của chúng ta có các cơ chế bảo vệ ngăn không cho những nguy cơ vi lượng đó gây hại cho chúng ta. Với việc tiếp xúc quá nhiều lần với các mối nguy hiểm có hại cho đường hô hấp, như trường hợp có thể xảy ra ở nơi làm việc, cơ chế bảo vệ phổi của chúng ta bị phá vỡ và chúng ta gặp nguy hiểm.
Mức độ nguy hiểm của một chất phụ thuộc vào độc tính, trạng thái hóa học, dạng vật lý, nồng độ và thời gian tiếp xúc của nó. Ví dụ về các nguy cơ hô hấp tiềm ẩn bao gồm các hạt (bụi trong không khí, sợi, khói, sương mù, khói và chất gây ô nhiễm sinh học—vi khuẩn, vi rút và nấm), khí, hơi và không khí thiếu oxy. Khí mở rộng tự do để lấp đầy bất kỳ và tất cả không gian có sẵn. Hơi là trạng thái khí của các chất ở dạng lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ phòng.
Không khí bình thường có nồng độ oxy là 20,8 phần trăm. Khi nồng độ này giảm xuống dưới 19,5 phần trăm, không khí bị thiếu oxy và được coi là nguy hiểm ngay lập tức đối với tính mạng và sức khỏe (IDLH).


Ba Tuyến Phòng Thủ Của OSHA
Kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát hành chính và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) là những phương pháp mà người sử dụng lao động thực hiện để loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguy cơ hô hấp tại nơi làm việc. Tuân theo triết lý Ba tuyến phòng thủ của OSHA quy định rằng các biện pháp kiểm soát hành chính và kỹ thuật phải luôn được xem xét trước tiên: "Trong việc kiểm soát các bệnh nghề nghiệp do hít thở không khí bị ô nhiễm như: bụi, sương mù, khói, sương mù, khí, khói, phun thuốc hoặc hơi nguy hại , mục tiêu chính là ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Điều này phải được thực hiện càng nhiều càng tốt bằng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật được chấp nhận," 29 Bộ luật Quy định Liên bang (CFR) 1910.134(a)(1).

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật bao gồm thông gió chung và cục bộ, bao vây hoặc cách ly quy trình hoặc thiết bị và thay thế các chất ít nguy hiểm hơn khi có thể. Các biện pháp kiểm soát hành chính hạn chế sự phơi nhiễm của nhân viên bằng cách lên lịch giảm thời gian làm việc trong các khu vực gây ô nhiễm hoặc bằng cách thực hiện các quy tắc làm việc khác như vậy. "Khi các biện pháp kiểm soát kỹ thuật hiệu quả không khả thi, hoặc trong khi chúng đang được thiết lập, thì mặt nạ phòng độc thích hợp sẽ được sử dụng theo mục này," 29 CFR 1910.134(a)(1).

Bảo vệ hô hấp thích hợp là tuyến phòng thủ cuối cùng quan trọng.

Bảo Vệ Cái Gì? Bao Lâu?
Để bảo vệ bản thân và nhân viên của bạn khỏi các mối nguy hiểm về đường hô hấp, trước tiên bạn phải xác định các mối nguy hiểm, sau đó định lượng mức độ phơi nhiễm và cuối cùng sử dụng thông tin này để chọn mặt nạ phòng độc phù hợp. Khi chọn mặt nạ phòng độc, bạn cũng phải tính đến tình trạng sức khỏe và sự thoải mái của người đeo cũng như cấu trúc của nơi làm việc.
Để xác định các mối nguy, hãy xem xét các nguồn—quy trình sản xuất, nguyên liệu thô, nguyên liệu trung gian, nguyên liệu hoàn thiện và sản phẩm phụ. Xem lại các bảng dữ liệu an toàn hiện hành. Xem xét các báo cáo thương tích và bệnh tật và trao đổi với nhân viên. Họ có báo cáo các dấu hiệu hoặc triệu chứng suy hô hấp không?
Sau khi xác định các mối nguy hiểm về hô hấp, bạn phải định lượng mức độ phơi nhiễm của nhân viên. Một số phương pháp được cho phép để ước tính mức độ phơi nhiễm với các mối nguy hiểm từ mặt nạ phòng độc, nhưng theo dõi mức độ phơi nhiễm cá nhân thường được ưu tiên hơn; nó là đáng tin cậy nhất. Một lựa chọn khác là lấy mẫu không khí tại các địa điểm cụ thể để ước tính mức độ phơi nhiễm có thể ảnh hưởng đến các nhóm nhân viên. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin khách quan, chẳng hạn như dữ liệu về đặc tính vật lý và hóa học của mối nguy kết hợp với thông tin về kích thước phòng, tỷ lệ trao đổi không khí và tỉ lệ phát sinh chất gây ô nhiễm, để ước tính mức độ phơi nhiễm tối đa.
Một cách tiếp cận khác là sử dụng dữ liệu phơi nhiễm đại diện từ các nghiên cứu ngành, hiệp hội thương mại hoặc nhà sản xuất sản phẩm để ước tính phơi nhiễm. Nếu phương pháp này được chọn, bạn phải có khả năng chỉ ra rằng dữ liệu dựa trên các điều kiện tương tự như các điều kiện tồn tại trong môi trường làm việc của bạn.

Cách Lựa Chọn Mặt Nạ Phòng Độc Phù Hợp

Hệ số bảo vệ được chỉ định và nồng độ sử dụng tối đa
Các yếu tố bảo vệ được chỉ định (APF) được định nghĩa là mức độ bảo vệ đường hô hấp mà mặt nạ hoặc loại mặt nạ dự kiến sẽ cung cấp cho nhân viên khi người sử dụng lao động triển khai chương trình bảo vệ đường hô hấp liên tục, hiệu quả. "Người sử dụng lao động phải sử dụng các yếu tố bảo vệ được chỉ định được liệt kê trong Bảng 1 để chọn mặt nạ phòng độc đáp ứng hoặc vượt quá mức độ bảo vệ nhân viên cần thiết" 1910.134(d)(3)(i)(A).

Loại thiết bị thở Khẩu trang Mặt nạ nửa mặt Mặt nạ nguyên mặt Mũ/Trùm Đầu

Mũ bảo hộ

1.Thiết bị lọc không khí 5 10 50    
2.Thiết bị thở bằng động cơ (PAPR)   50 1,000 25/1,000 25
3. Nguồn cấp khí (SAR) hoặc hệ thống cấp khí
- Tùy chỉnh van nhu cầu
- Tùy chỉnh lưu lượng khí 
- Van áp suất hoặc tùy chỉnh thiết bị áp suất dương khác
  10
50
50
50
1,000
1,000

25/1,000
 

25
 
4.Thiết bị thở cá nhân (SCBA)
- Tùy chỉnh van nhu cầu
- Van áp suất hoặc tùy chỉnh thiết bị áp suất dương khác
  10
 
50
10,000
50
10,000
 

Ghi chú:

 1. Người sử dụng lao động có thể chọn mặt nạ phòng độc được chỉ định để sử dụng ở nơi làm việc có nồng độ chất độc hại cao hơn để sử dụng ở nồng độ thấp hơn của chất đó hoặc khi việc sử dụng mặt nạ được yêu cầu không phụ thuộc vào nồng độ.
 2. Các yếu tố bảo vệ được chỉ định trong Bảng 1 chỉ có hiệu lực khi người sử dụng lao động triển khai kế hoạch sử dụng mặt nạ phòng độc hiệu quả, liên tục theo yêu cầu của phần này (29 CFR 1910.134), bao gồm các yêu cầu về đào tạo, kiểm tra độ vừa vặn, bảo dưỡng và sử dụng.
 3. Danh mục APF này bao gồm các mặt nạ lọc khí và nửa mặt nạ nửa mặt có tính năng đàn hồi.
 4. Người sử dụng lao động phải có bằng chứng do nhà sản xuất mặt nạ cung cấp rằng việc thử nghiệm các mặt nạ này cho thấy hiệu suất ở mức bảo vệ từ 1.000 trở lên để nhận được APF là 1.000. Mức hiệu suất này có thể được chứng minh tốt nhất bằng cách thực hiện nghiên cứu WPF hoặc SWPF hoặc thử nghiệm tương đương. Nếu không có thử nghiệm như vậy, tất cả các PAPRSAR khác có mũ bảo hộ/mũ trùm đầu sẽ được coi là mặt nạ phòng độc dạng lỏng và nhận được APF là 25.
 5. Các APF này không áp dụng cho mặt nạ phòng độc chỉ dùng để thoát hiểm. Đối với mặt nạ thoát hiểm được sử dụng cùng với các chất cụ thể được đề cập trong tiểu phần Z của 29 CFR 1910, người sử dụng lao động phải tham khảo các tiêu chuẩn cụ thể về chất thích hợp trong phần phụ đó. Mặt nạ thoát hiểm cho các môi trường IDLH khác được quy định bởi 29 CFR 1910.134 (d)(2)(ii).

Nồng độ sử dụng tối đa (MUC) là nồng độ tối đa trong không khí của một chất độc hại mà nhân viên có thể được bảo vệ khi đeo mặt nạ phòng độc. MUC cho mặt nạ phòng độc được tính bằng cách nhân APF cho mặt nạ với giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) đã thiết lập. Bất cứ khi nào mức độ phơi nhiễm tiếp cận MUC, người sử dụng lao động nên chọn loại mặt nạ phòng độc cao hơn tiếp theo cho nhân viên. Người sử dụng lao động không được áp dụng MUC cho các điều kiện nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng hoặc sức khỏe (IDLH).
Người sử dụng lao động phải sử dụng APF và MUC để chọn loại mặt nạ thích hợp. Lựa chọn dựa trên mức độ tiếp xúc được tìm thấy tại nơi làm việc và nồng độ tối đa của chất gây ô nhiễm mà một loại mặt nạ phòng độc cụ thể có thể được sử dụng.

Cách Lựa Chọn Mặt Nạ Phòng Độc Phù Hợp


Ví dụ tính toán APF và MUC được nêu dưới đây:
Nếu nồng độ nơi làm việc của chất gây ô nhiễm hơi hữu cơ "A" là 70 phần triệu (ppm) và giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) đối với chất gây ô nhiễm hơi hữu cơ "A" là 10 ppm thì hệ số bảo vệ cần thiết là 7 (70÷10) . APF tối thiểu mà người ta có thể chọn từ Bảng 1 và đáp ứng yêu cầu về hệ số bảo vệ cần thiết là 10. MUC cho mặt nạ phòng độc có APF là 10 trong ví dụ này là 100 ppm (10x10). Vì 70 ppm thấp hơn MUC nên được phép sử dụng mặt nạ nửa mặt với hộp chứa hơi hữu cơ thích hợp.

Tự Nguyện Sử Dụng Mặt Nạ Phòng Độc
OSHA quy định rất rõ ràng về việc tự nguyện sử dụng mặt nạ phòng độc. Sử dụng tự nguyện có nghĩa là:

 • Một đánh giá phơi nhiễm đã được tiến hành;
 • Giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) không bị vượt quá;
 • Không có quy định nào của OSHA yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp mặt nạ phòng độc (Ví dụ: 29 CFR 1910.1025 yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp mặt nạ phòng độc theo yêu cầu cho nhân viên tiếp xúc với chì ở bất kỳ nồng độ nào.);
 • Người sử dụng lao động không tin rằng cần phải giảm mức phơi nhiễm xuống dưới mức hiện tại của họ (nghĩa là không có nguy cơ nhận thấy được);
 • Người sử dụng lao động không yêu cầu, khuyến nghị, khuyến khích hoặc gợi ý sử dụng mặt nạ phòng độc;
 • Công nhân yêu cầu đeo mặt nạ phòng độc; và
 • Mặt nạ phòng độc sẽ không được sử dụng để ứng phó khẩn cấp hoặc thoát hiểm.

Nếu một hoặc nhiều điều kiện này không được đáp ứng, việc sử dụng mặt nạ là không tự nguyện.
Người sử dụng lao động cho phép sử dụng mặt nạ tự nguyện phải đảm bảo rằng người lao động có thể sử dụng mặt nạ về mặt y tế và bản thân mặt nạ không gây nguy hiểm. Người sử dụng lao động phải thực hiện một số yếu tố của chương trình bảo vệ đường hô hấp dựa trên loại mặt nạ phòng độc tự nguyện được sử dụng. Các yêu cầu dựa trên loại mặt nạ tự nguyện được sử dụng được tóm tắt dưới đây:


Kết luận
Khi không thể loại bỏ các nguy cơ về đường hô hấp và người sử dụng lao động đang cân nhắc sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp, thì việc chọn mặt nạ phòng độc phù hợp là điều quan trọng. Các bước quan trọng để chọn mặt nạ thích hợp bao gồm:

 1. Nhận diện các mối nguy hại về đường hô hấp
 2. Đánh giá mức độ phơi nhiễm để xác định nồng độ trong không khí của các mối nguy
 3. Xác định nồng độ oxi không khí
 4. Lựa chọn mặt nạ phòng độc dựa trên nồng độ trong không khí, dạng hóa học, dạng vật lý và lượng oxy có sẵn của các mối nguy hiểm
 5. Chỉ sử dụng mặt nạ được NIOSH chứng nhận

TRƯỚC

Cách Giải Quyết Vấn Đề Bảo Vệ Thính Giác Tại Nơi Làm Việc

SAU

Dây Đai An Toàn Của Tôi Sẽ Cứu Được Mạng Sống Của Tôi?

BÀI VIẾT MỚI

THẺ