Nhảy đến nội dung
x

Còi Áp Suất Trung Bình

Khi được đặt vào hệ thống airline giữa ống dẫn khí và người sử dụng, thiết bị cung cấp cảnh báo an toàn, rõ ràng khi áp suất airline rớt xuống dưới 4 bar.

Còi Áp Suất Trung Bình