Nhảy đến nội dung
x

Bộ Giảm Áp Áp Suất Cao HP-Red2

Sử dụng trong mục đích giảm khí đang ở áp suất cao từ bình khí xuống áp suất trung bình.

Bộ Giảm Áp Áp Suất Cao HP-Red2

Đặc Tính Nổi Bật

Theo tiêu chuẩn, HP-RED2 có đồng hồ áp suất cao được trang bị nhằm hiển thị lưu lượng khí trong bình. Còi cảnh báo áp suất 55 bar có sẵn cùng với những lựa chọn kết nối nhằm lắp đặt với những loại chai khí khác nhau.