Nhảy đến nội dung
x

Lồng Quay Tự Rút

Cung cấp giải pháp bảo quản thuận tiện đối với ống dẫn khí có độ dài lên đến 15 mét. Lồng quay tự rút được thiết kế duy trì khu vực làm việc an toàn bằng cách cho phép người sử dụng kiểm soát ống khí thở sử dụng. Được cung cấp với ống khí thở PVC hoặc chống tĩnh điện và giá treo tường.

Lồng Quay Tự Rút