Nhảy đến nội dung
x

Bộ Lọc Khí AFU

AFU là bộ lọc khí airline được thiết kế loại bỏ bụi bẩn, nước và dầu từ nguồn cấp khí thở sử dụng thiết bị thở khí nén airline.

Bộ Lọc Khí AFU

Đặc Tính Nổi Bật

AFU có 2 kích cỡ, dựa vào lưu lượng khí tối đa được yêu cầu:

  • AFU 2 có công suất lưu lượng khí thở tối đa 13 lít/giây tại áp suất 7 Bar G.
  • AFU 4 có công suất lưu lượng khí thở tối đa 25 lít/giây tại áp suất 7 Bar H.