Nhảy đến nội dung
x
Tời điện ActSafe RCX chạy bằng pin là một hệ thống có động cơ nhằm đảm bảo việc đưa người đến các khu vực khó tiếp cận, nơi thực hiện công việc không thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại. ActSafe RCX là tời nâng được phát triển đặc biệt để thực hiện các hoạt
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Durable and easy to handle type A 11 mm diameter static rope.
Type A, 11 mm static rope, manageable and durable.
Robust, versatile rucksack for carrying equipment.
Type A, 9,5 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 9,5 mm diameter static rope.
Type A, 10,5 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 10,5 mm diameter static rope.