Nhảy đến nội dung
x
CLAW LINE AP STEEL LADDER for rope larger than 9 mm the system variant "ladder attachment", in which the arrester system can be attached directly to the ladder used (steel, aluminum).
CLAW LINE TOP ANCHOR POINT for the "ladder fastening" system version, where the fall-arrest system can be fastened directly to the aluminium ladder used.
Máy phát hiện đơn khí T40 II hỗ trợ bảo vệ người lao động bằng cách phát hiện tình trạng hiện diện của khí Hydrogen sulfide H2S) hoặc Carbon monoxide (CO).
Mặt nạ hàn tự động trang bị hệ thống phân phối khí tiên tiến và tấm chắn hàn sử dụng cơ chế lật mở.
CleanAIR® D-BUG cho phép người lao động có thể tùy chọn sử dụng kết hợp với phin lọc bụi hoặc phin lọc đa năng trên máy lọc khí thở (Powered Air Purifying Respirator) được thiết kế gọn nhẹ, có thể gắn trực tiếp trên mặt nạ phòng độc nguyên mặt.
Máy lọc khí thở (Powered air respirator) CleanAIR® Asbest và mặt nạ thở nguyên mặt chất lượng cao GX02/CF02 tạo nên một bộ thiết bị thở đặc biệt gọn nhẹ với độ bền cao và khả năng bảo vệ tuyệt vời.
Thiết kế mang tính cơ động và có độ bền cao, chứng nhận tiêu chuẩn ATEX phù hợp sử dụng trong những môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Phin lọc được thiết kế sử dụng với mặt nạ phòng độc MAG. Phin lọc được sử dụng bảo vệ chống khí/hơi độc hại, bụi bẩn nhằm giảm thiểu tác động có hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
Phin lọc được thiết kế sử dụng với mặt nạ phòng độc MAG. Phin lọc được sử dụng bảo vệ chống khí/hơi độc hại, bụi bẩn nhằm giảm thiểu tác động có hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
Phin lọc được thiết kế sử dụng với mặt nạ phòng độc MAG. Phin lọc được sử dụng bảo vệ chống khí/hơi độc hại, bụi bẩn nhằm giảm thiểu tác động có hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
Phin lọc được thiết kế sử dụng với mặt nạ phòng độc MAG. Phin lọc được sử dụng bảo vệ chống khí/hơi độc hại, bụi bẩn nhằm giảm thiểu tác động có hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
Phin lọc được thiết kế sử dụng với mặt nạ phòng độc MAG. Phin lọc được sử dụng bảo vệ chống khí/hơi độc hại, bụi bẩn nhằm giảm thiểu tác động có hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp.